แจ้งติดต่อขอรหัสผ่านส่งข้อมูล File P&C ใหม่ด่วน

เรียน   เจ้าหน้ที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากทาง ศูนย์เซลล์วิทยา อุบลราชธานี ได้แก้ไขรหัสผ่านยแกเป็นรายอำเภอ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนการดูแลควบคุมสถิติการปฏิบัติงานในแต่ละอำเภอ และง่ายต่อสืบค้นข้อมูลของแต่ละอำเภอ ทางศูนย์เซลล์วิทยา อุบลราชธานี แก้ไขรหัสใหม่และเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ในปีงบประมาณ 2554  จึงเรียนให้ทุท่านทราบและขอรหัสผ่านใหม่ด่วนที่หมายเลข 045-321363 หรือ คุณกมล วิสุวรรณ 081-3216118

Posted in Uncategorized | 13 Comments

เรื่องค่าตอบแทนการป้ายสไลด์

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยป้ายทุกท่าน ทางศูนย์เซลล์วิทยารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางหน่วยงานของท่านให้ความ ไว้ว่างใจในการใช้บริการตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก อาจบางหน่วยงานใปงบประมาณ 2553 ที่ได้ค่าตอบแทนการป้ายสไลด์จาก สปสช ไม่ครบ ทางศูนย์เซลล์วิทยา อุบลราชธานีต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และเราขอสัญญาว่าในปีงบประมาณ 2554 ทางเราจะพยายามทำให้หน่วยป้ายได้ผลตอบแทน 100 % เต็มให้ได้ ขอบคุณมากครับ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | 7 Comments

แจ้งเงื่อนไขการส่งสไลด์และข้อมูลโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำปีงบประมาณ 2554

slide papsmear
แจ้งเงื่อนไขการส่งสไลด์และข้อมูลโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำปีงบประมาณ 2554
เรียน ผู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่ต้องส่งจากหน่วยอ่านมีดังนี้
1.สไลด์ Pap smear (ดูตัวอย่างในคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ)
2.ใบส่งตรวจทางเซลล์วิทยา (Cervical Screening Program)
3.ใบรายงานการ Export file P ข้อมูลพื้นฐานการตรว Pap smearจากหน่วยป้ายที่มี
รหัสเริ่มด้วย Pxxxxx-xxxxxxxxxx. CxS10
4.หน่วยป้ายต้องส่งข้อมูลพื้นฐาน (File P) ไปยัง มาให้หน่วยอ่านด่วน และส่งให้สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติด้วยนะครับNci.go.th ด้วนนะครับ
หากมีปัญหาหรือข้อส่งสัยเพิ่มเติมติดต่อ 045-316362 หรือ 081-3216118
ขอบคุณมากครับ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | 6 Comments